01 Hoe werkt de functie afstand en richting (geodetisch, orthodoom)?

Met de Afstand en richting functie kun je de afstand tussen twee punten berekenen en de richting van het ene punt naar het andere, en andersom. Het gebruikt geodetische of rechte lijnen om de kortste route tussen twee punten op een grote cirkel aan te geven.

Hoe berekent GC Wizard de afstand en richting?

Om de afstand en richtingen te bepalen voer je eerst de coördinaten in van de twee punten.
Daarna geef je aan in welke lengte-eenheid de berekening moet worden weergegeven.

Hoe werkt afstand en richting – voor geodetische of orthodromen en loxodromen of rhumb lines?

Bij het navigeren zijn er twee manieren om de verbinding tussen twee punten te berekenen en weer te geven:

  1. Geodetische lijnen of rechte lijnen: de kortste route tussen twee punten, waarbij het begin- en eindpunt op een grote cirkel liggen.
  2. Loxodromen of rhumb lines: de route tussen begin- en eindpunt die langs lengtelijnen (de lijnen van noord naar zuid) lopen onder dezelfde hoek.

S-Man42 legt dit uitvoerig uit in een het artikel The Curvy Thing (engelstalig).

Schermafdruk afstand en richting
Schermafdruk open kaart