Wat is Alfabet Waarden en hoe werkt deze functie?

Wat zijn Alfabet Waarden?

De alfabet/letterwaarde of de alfabet/letter woordwaarde zet letters en woorden om in cijfers. Elke letter krijgt een nummer op basis van zijn plaats in het alfabet. De woordwaarde is de som van de nummers van de letters.

De functie Alfabet Waarden

De functie Alfabet Waarden kun je vinden in de map Codering en Codes. Hiermee kun je verschillende berekeningen maken met alfabet en letter waarden en alfabet en woordwaarden.

Boven uitvoer staat een schuifknop waarmee je kunt kiezen om een berekening te maken van letter naar waarde of een berekening van waarde naar letter.

Letter →Waarde

Als je kiest voor Letter → Waarde verschijnt er bovenin het scherm een tekstveld en een keuzemenu.

In het tekstveld plaats je de tekst die je wilt omzetten naar waarden.

In het keuzemenu kies je het alfabet dat je wilt gebruiken. GC Wizard gebruikt de volgende alfabetten voor deze berekeningen:

 • Standaard alfabet: A – Z → 1 – 26
 • Duits, versie 1: Ä Ö Ü ß → 27 – 30
 • Duits, versie 2: Ä = AE → 1, 5 | ß = SS → 19, 19
 • Duits, versie 3: Ä = Ä = AE → 1 + 5 = 6 | ß = SS → 19 + 19 = 38
 • Engels: Incl. ï = I → 9
 • Frans, versie 1: À = A → 1 | Æ = AE → 1, 5
 • Frans, versie 2: À = A → 1 | Æ = AE → 1 + 5 = 6
 • Pools: 32 karakters: A → 1 … ż → 32
 • Spaans, versie 1: 29 karakters: CH → 4 | LL → 14 | Ñ → 17
 • Spaans, versie 2: 27 karakters: Ñ → 15
 • Grieks, 24 karakters: A → 1 … Ω → 24
 • Russisch, 33 karakters: A → 1 … Я → 33

Als je op de knop met het potloodsymbool tikt kun je een aangepast alfabet te maken. Lees hier meer over onder: “Een aangepast alfabet maken, opslaan en verwijderen.

Onder de schuifknop Letter→Waarde/Waarde→Letter staan de delen staat het Uitvoer gedeelte. Hierin staan de letterwaarden van iedere letter afzonderlijk. Als een waarde niet wordt herkend, zal er <?> worden getoond.

Onder het Uitvoer gedeelte staan twee delen met berekeningen:

 • Gebruikelijke berekeningen
 • Aanvullende berekeningen

Lees hier meer over onder “Berekeningen

Schermafdruk alfabet waarden coderen in GC Wizard

Waarde→ Letter

Als je kiest voor Waarde → Letter verschijnt er bovenin het scherm een tekstveld en een keuzemenu.

In het tekstveld plaats je de waarden die je wilt ontsleutelen naar tekst.

In het keuzemenu kies je het alfabet dat je wilt gebruiken. GC Wizard gebruikt de volgende alfabetten voor deze berekeningen:

 • Standaard alfabet: A – Z → 1 – 26
 • Duits, versie 1: Ä Ö Ü ß → 27 – 30
 • Duits, versie 2: Ä = AE → 1, 5 | ß = SS → 19, 19
 • Duits, versie 3: Ä = Ä = AE → 1 + 5 = 6 | ß = SS → 19 + 19 = 38
 • Engels: Incl. ï = I → 9
 • Frans, versie 1: À = A → 1 | Æ = AE → 1, 5
 • Frans, versie 2: À = A → 1 | Æ = AE → 1 + 5 = 6
 • Pools: 32 karakters: A → 1 … ż → 32
 • Spaans, versie 1: 29 karakters: CH → 4 | LL → 14 | Ñ → 17
 • Spaans, versie 2: 27 karakters: Ñ → 15
 • Grieks, 24 karakters: A → 1 … Ω → 24
 • Russisch, 33 karakters: A → 1 … Я → 33

Als je op de knop met het potloodsymbool tikt kun je een aangepast alfabet te maken. Lees hier meer over onder: “Een aangepast alfabet maken, opslaan en verwijderen.

Onder de schuifknop Letter→Waarde/Waarde→Letter staan de delen staat het Uitvoer gedeelte. Hierin staat de ontsleutelde tekst. <?> wordt genegeerd.

Onder het Uitvoer gedeelte staan twee delen met berekeningen:

 • Gebruikelijke berekeningen
 • Aanvullende berekeningen

Lees hier meer over onder “Berekeningen

Schermafdruk alfabet waarden decoderen in GC Wizard

Een aangepast alfabet maken, opslaan en verwijderen

Als je op het potloodicoontje tikt naast het alfabet keuzemenu verandert het icoontje in een vinkje. Hiermee kun je de bewerkingsmodus afsluiten.

Daaronder staat een schuifknop Bewerken met de keuzes Simpel en Expert.

Bewerken  Simpel

Als je ‘simpel’ kiest verschijnt er een tekstveld en een schuifknop Omgekeerd.

In het tekstveld, offset, kun je de waarde van de letters aanpassen. Standaard heeft A de waarde 1, maar met bijvoorbeeld offset 1 heeft A de waarde 2.

In het tekstveld kun je een getal invoeren of de waarde aanpassen met de plus- en min-knop.

Onder het tekstveld offset staat een schuifknop Omgekeerd waarin je volgorde van het alfabet kunt kiezen:

 • A-Z →1-26: Het alfabet staat in oplopende volgorde. De cijfers passen zich aan de offset aan.
 • Z-A → 1-26: Het alfabet staat in aflopende volgorde. De cijfers passen zicht aan de offset aan.
Schermafdruk alfabet waarden simpel in GC Wizard

Bewerken  Expert

Als je ‘Expert’ kiest verschijnen alle letters van het alfabet, dat je hebt gekozen in het keuzemenu Alfabet. Daarboven zie je twee tekstvelden en drie knoppen. Als je een Eigen gemaakt alfabet hebt gekozen zullen er vier knoppen staan.

Een letter verwijderen

Achter iedere letter staat de waarde en een min-knop. Als je op deze knop drukt, verschijnt er een scherm met een waarschuwing en de keuze of je de letter wilt verwijderen, verwijderen en aanpassen of de verwijdering wilt annuleren.

In beide gevallen zal de letter uit het alfabet verdwijnen.

Als je verwijderen kiest, zullen de andere rijen met letters niet veranderen in waarde.

Bijvoorbeeld:
We gebruiken het standaard Alfabet en A is nu gelijk aan 1.

Als we A verwijderen zal de waarde van B 2 blijven.

Als je Verwijder & Aanpassen kiest zullen de waarden van de overgebleven letters veranderen vanaf de positie van deze letter.

Bijvoorbeeld:

We gebruiken het standaard Alfabet en A is nu gelijk aan 1.

Als we A verwijderen & aanpassen zal de waarde van B veranderen in 1.

Schermafdruk alfabet letter verwijderen in GC Wizard

Een letter toevoegen

Boven de rijen met letters staat een tekstveld ‘Letter’ en een tekstveld ‘Waarde’.

Een letter mag maar 1 keer in het alfabet voorkomen. Als je een letter toevoegt met een waarde en deze letter bestaat al, verschijnt er een scherm met een waarschuwing en de mogelijkheid om de waarde van de letter te vervangen.

Letters met bijzondere tekens, zoals ç, ê, en ü en dubbele tekens zoals ch en au kunnen worden toegevoegd als nieuwe letter.

Als je op toevoegen tikt zal de waarde worden toegevoegd en onderaan de rij worden geplaatst. De waarden van de andere rijen zal niet worden aangepast.

Bijvoorbeeld:

We gebruiken het standaard Alfabet en A is nu gelijk aan 1.

We voegen de letter Ä met de waarde 1 toe. De waarde van A zal 1 blijven.

Als je op Toevoegen & Aanpassen tikt zal de waarde van de letters vanaf die positie veranderen.

Bijvoorbeeld:

We gebruiken het standaard Alfabet en A is nu gelijk aan 1.

We voegen de letter Ä met de waarde 1 toe met de knop Toevoegen & Aanpassen. De waarde van A zal 2 worden.

Schermafdruk alfabet letter toevoegen in GC Wizard
Schermafdruk alfabet letter toevoegen in GC Wizard

Een alfabet opslaan en hergebruiken

Je kunt het alfabet opslaan met de knop Sla alfabet op. Er verschijnt een scherm waarin je de naam van het alfabet kunt geven. Als je op de knop Opslaan tikt zal het alfabet worden opgeslagen.

Je alfabet zal nu in het Alfabet keuzemenu verschijnen.

Schermafdruk alfabet alfabet opslaan in GC Wizard

Een alfabet verwijderen

Je kunt een standaard alfabet niet verwijderen. Een eigen gemaakt alfabet kun je wel verwijderen in de Expert modus. Met de knop Alfabet verwijderen kun je het alfabet verwijderen.

Schermafdruk alfabet alfabet verwijderen in GC Wizard

Berekeningen

In de functie Alfabet waarden staan onder het Uitvoer gedeelte berekeningen.

Deze berekeningen worden automatisch gemaakt voor de bekende cijferreeks. (De cijferreeks onder Uitvoer, als je letters wilt versleutelen naar waarden en de cijferreeks in het tekstveld als je waarden wilt versleutelen naar letters).

Let op! Tekens, die niet worden herkend (<?>), zullen worden genegeerd.

Gebruikelijke berekeningen:

In het gedeelte Gebruikelijke berekeningen staan berekeningen die je regelmatig binnen geocaching tegenkomt. Dit zijn de volgende berekeningen:

 • Som (Woordwaarde/Cijfersom)
 • Kruissom (KS/CS)
 • KS gereduceerd (tot 1 cijfer)

Aanvullende Berekeningen

Daarnaast berekent toont GC Wizard ook de volgende aanvullende berekeningen:

 • Tel tekens
 • Tellen verschillende tekens
 • Tel individuele letters
 • Tel individuele cijfers
 • Som afwisselend +/- (achterwaarts)
 • Som afwisselend +/- (voorwaarts)
 • KS afwiss. (voorw.) van Som
 • KS van alle cijfers
 • Digitale wortel van alle cijfers
 • KS cijfers afwisselend (achteruit)
 • KS cijfers afwisselend (vooruit)
 • KS afwisselend +/- (achterw.) van een som
 • KS afwisselend +/- (voorw.) van een som
 • KS van alle cijfers
 • Gereduceerde cijfersom van alle cijfers
 • KS cijfers afwisselend +/- (achterwaarts)
 • KS cijfers afwisselend +/- (voorwaarts)
 • Product
 • Product afwisselend +/-
 • KS van Product
 • Gereduceerde cijfersom van Product
 • KS afw.+/- (achterw.) van Product
 • KS afw.+/- (voorw.) van Product
 • Kruisproduct
 • Gereduceerde Kruisproduct (1 cijfer)
 • Kruisproduct afwisselend +/-