Wat is AMSCO cijfer en hoe gebruik je deze functie?

Wat is AMSCO cijfer?

De AMSCO-cijfermethode is een transpositie/kolomwisselcijfer. Dit is een versleutelingsmethode waarbij de positie van tekens in de tekst wordt verplaatst volgens een sleutel.

Hoe werkt AMSCO cijfer?

Het aantal kolommen wordt bepaald door de sleutel. De sleutel mag alleen bestaan uit opeenvolgende cijfers van 1 tot 9, waarbij elk cijfer slechts één keer voorkomt.

De cijfers geven de kolommen aan waarin de invoertekst afwisselend met één of twee letters wordt geschreven.

De versleutelde tekst wordt vervolgens per kolom uitgelezen met behulp van de sleutelcijfers.

De functie AMSCO Cijfer

Bovenin het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest, verschijnt er boven de schuifknop Coderen/Ontsleutelen een tekstveld. Hier kun je de te versleutelen tekst typen.

Onder de schuifknop heb je een andere schuifknop met de keuze Eén teken of twee tekens. Elke kolom wordt afgewisseld met een kolom met één karakter of twee karakters.

Als je kiest voor ‘Eén tekens’ zal er worden begonnen met één karakter. Als je kiest voor ‘Twee tekens’ zal er worden begonnen met twee tekens.

In het Sleutelgedeelte kun je de sleutel invoeren. Dit bestaat uit een opeenvolgende reeks unieke cijfers van 1 tot en met maximaal 9.

Deze sleutel wordt samen met de tekst in een raster geplaatst. Dit raster kun je zien in het gedeelte ‘Gebruikt raster.’

Onder ‘Uitvoer’ komt de versleutelde tekst te staan.

Schermafdruk AMSCO cijfer coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er boven de schuifknop Coderen/Ontsleutelen een tekstveld. Hier kun je de gecodeerde tekst typen.

Onder de schuifknop heb je een andere schuifknop met de keuze Eén teken of twee tekens. Elke kolom wordt afgewisseld met een kolom met één karakter of twee karakters.

Als je kiest voor ‘Eén tekens’ zal er worden begonnen met één karakter. Als je kiest voor ‘Twee tekens’ zal er worden begonnen met twee tekens.

In het Sleutelgedeelte kun je de sleutel invoeren. Dit bestaat uit een opeenvolgende reeks unieke cijfers van 1 tot en met maximaal 9.

Deze sleutel wordt samen met de tekst in een raster geplaatst. Dit raster kun je zien in het gedeelte ‘Gebruikt raster.’

Onder ‘Uitvoer’ komt de ontsleutelde tekst te staan.

Schermafdruk AMSCO cijfer ontsleutelen in GC Wizard