03 Hoe decodeer of codeer je Babylonische getallen?

Met behulp van de functie ‘Babylonische getallen’ en de symbooltabel ‘Babylonische getallen’ kun je cijfers coderen en decoderen tussen ons decimale getallenstelsel en het Babylonische getallenstelsel.

De functie Babylonische getallen

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een tekstveld met het getal 0. Dit is het laagste getal dat je kunt gebruiken. Je kunt het getal veranderen met de plus- en min-knoppen, of je typt zelf een nieuw getal.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Babylonische cijfers en laat het resultaat zien onder “Display resultaat”.

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

Schermafdruk babylonische functie coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een afbeelding van een symbool waarin alle tekens grijs zijn. Je kunt op een deel van het symbool tikken om dat deel rood te maken, en nogmaals tikken om het rood te verwijderen. De rode delen vormen samen één getal.

GC Wizard toont de Babylonische cijfers onder “Display resultaat”.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

In het gedeelte “Aparte getallen” worden de resultaten weergegeven als afzonderlijke getallen in ons decimale stelsel. Als je bijvoorbeeld drie Babylonische getallen hebt gemaakt, zie je hier 3 getallen.

Helemaal onderaan, in het gedeelte “Nummer in sexagesimaal stelsel (grondtal 60)”, wordt het getal weergegeven in het sexagesimale stelsel, dat gebruikt wordt voor tijd- en hoekmetingen.

Voorbeeld:

Als het getal in Babylonische cijfers wordt weergegeven als 21 10 3 (wat overeenkomt met 76.203 in ons decimale stelsel), wordt dit in het sexagesimale stelsel ook weergegeven als 76.203.

  •     Het eerste deel (3) de eenheden (60^0).
  •     Het tweede deel (10) de zestigtallen (60^1).
  •     Het derde deel (21) de 3600-tallen (60^2).
Schermafdruk babylonische functie decoderen in GC Wizard

De Symbool tabel Babylonische getallen

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een leeg tekstveld. Daarin kun je teksten en getallen typen. Let op: dit type tabel herkent alleen cijfers; letters worden genegeerd of als een lege ruimte weergegeven.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Babylonische cijfers en toont het resultaat onder “Uitvoer”.

Verandert de grootte van de symbolen

Verandert de grootte van de afbeelding

Schermafdruk babylonisch symbool tabel coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een overzicht van alle symbolen.

Tik op een symbool om dat te gebruiken. Elk symbool dat je aantikt komt als ontsleuteld getal onder ‘Uitvoer’ te staan.

Verandert de grootte van de symbolen

Opent de Symbool Vervanger met deze symbooltabel.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

Schermafdruk babylonisch symbool tabel decoderen in GC Wizard