Wat zijn Basis coderingen en hoe werken deze functies?

Basis coderingen zijn methoden om binaire data om te zetten naar afdrukbare tekst.

GC Wizard biedt de volgende coderingen:

Base16

Base16, ook wel hexadecimaal genoemd, is een methode om binair gegevens om te zetten naar een reeks van slechts 16 verschillende ASCII-karakters. Elke byte (dat zijn 8 bits) wordt opgedeeld in twee groepen van 4 bits. Elke groep representeert een getal tussen 0 en 15, dat vervolgens wordt omgezet naar een leesbaar ASCII-karakter met behulp van een speciale tabel.

Lees meer over Base16 op Wikipedia (en)

Base32

Base32 is een methode om binaire gegevens om te zetten naar een reeks van 32 verschillende ASCII-karakters. In deze codering worden vijf bytes, elk bestaande uit 8 bits, verdeeld in acht groepen van 5 bits. Elke groep vertegenwoordigt een nummer tussen 0 en 31, dat vervolgens wordt omgezet naar een afdrukbare ASCII-karakter met behulp van een speciale tabel. Als aan het einde van de gegevensstroom geen volledig blok van 40 bits meer kan worden gevormd, worden deze laatste bits aangevuld met nulbytes. De 5-bit groepen die alleen uit vullende bits bestaan, worden gecodeerd met het teken =, om aan te geven hoeveel vullende bits er zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke binair gegeven.

Lees meer over Base32 op Wikipedia (en)

Base58

Base58 is een methode uit de computertechnologie om positieve gehele getallen om te zetten in een tekstreeks. Het alfabet van Base58 wordt gevormd door sommige karakters weg te laten die verwarring kunnen veroorzaken, zoals 0 (nul), O (hoofdletter O), I (hoofdletter I), l (kleine letter L), + (plus), en / (slash). Hierdoor blijven er 58 karakters over, bestaande uit cijfers en letters (zowel hoofdletters als kleine letters), zonder speciale tekens. Deze codering wordt vaak gebruikt om lange getallen korter te maken, bijvoorbeeld bij het maken van korte URLs op platforms zoals Flickr of voor Bitcoin-adressen.

Lees meer over Base58 op Wikipedia (en)

Base64

Base64 is een methode om binair gegevens om te zetten naar een tekenreeks die bestaat uit 64 verschillende ASCII-karakters. Elke groep van drie bytes (24 bits in totaal) wordt verdeeld in vier groepen van zes bits. Deze groepen worden omgezet naar “afdrukbare ASCII-karakters” aan de hand van een specifieke tabel. Indien het aantal bytes in de invoer niet deelbaar is door drie, wordt de tekst aangevuld met extra bytes gevuld met nulbits, zodat het aantal bytes deelbaar wordt door drie. Om de decoder te informeren over de toegevoegde vullende bytes, worden 6-bit blokken die uitsluitend bestaan uit vullende bytes gecodeerd met =. Daardoor kunnen er aan het einde van een Base64-gecodeerd bestand geen, één of twee = tekens verschijnen, afhankelijk van het aantal toegevoegde vullende bytes.

Lees meer over Base64 op Wikipedia (en)

Base85

Base85, ook wel Ascoo85 genoemd, is een groep van verschillende, onderling niet compatibele coderingsmethoden die 8-bits binair gegevens omzetten in een reeks afdrukbare ASCII-karakters. Ze hebben gemeen dat ze blokken van vier bytes elk omzetten in vijf ASCII-karakters. Dit vereist minstens 85 verschillende karakters, wat deze methode zijn naam gaf. Het meest voorkomende gebruik van deze codering is in het Postscript-bestandsformaat. Deze versie van codering wordt ook wel Ascii85 genoemd.

Lees meer over Base85 op Wikipedia (en)

Een voordeel van Base58 ten opzichte van Base62 en Base64 is dat het geen verwarring toelaat tussen gelijkende karakters (zoals 0 en O, of 1, I en l), ongeacht het gebruikte lettertype. Bovendien zorgt het gebruik van alleen alfanumerieke karakters ervoor dat de hele Base58-reeks gemakkelijk gemarkeerd kan worden bij dubbelklikken, zonder ongewenste regelafbrekingen zoals bij Base64 in bijvoorbeeld e-mails.

Een nadeel is dat Base58-reeksen iets langer kunnen zijn dan bij Base62 of Base64. Daarnaast kunnen twee getallen met dezelfde bitlengte in binair verschillende lengtes hebben in Base58 omdat 58 geen macht van twee is.

Base91

Base91 is een geavanceerde methode om binaire gegevens om te zetten naar ASCII-karakters. Het lijkt op UUencode of base64, maar het is efficiënter. De extra gegevens die Base91 genereert, variëren afhankelijk van de invoer; het kan maximaal 23% zijn (in vergelijking met 33% voor base64) en zo laag als 14%, vooral bij blokken van nul bytes. Hierdoor is Base91 erg handig voor het verzenden van grote bestanden via onbeveiligde binaire verbindingen zoals e-mail of terminals. Base91 gebruikt 91 karakters om de gecodeerde binaire gegevens weer te geven in ASCII. Om het alfabet te vormen, zijn drie afdrukbare ASCII-karakters (0x21-0x7E) weggelaten:

  • Koppelteken, 0x2D
  • \ ‘ backslash, 0x5C
  • ‘ apostrof, 0x27

Lees meer over Base91 op Sourceforge.net (en)

Base122

Base122 is een coderingstechniek die gebruikt wordt om binair naar tekst om te zetten in UTF-8 formaat. Het is ontwikkeld als alternatief voor base-64 bij data URI’s. Base122 zorgt ervoor dat de gecodeerde gegevens ongeveer 14% kleiner zijn dan bij base-64. Deze codering is nog experimenteel en kan in de toekomst veranderingen ondergaan. Achtergrond: Base-64 wordt vaak gebruikt om externe binair bestanden zoals afbeeldingen, lettertypen en audiogegevens in HTML in te sluiten via data URI’s. Dit helpt om het aantal HTTP-verzoeken te verminderen en de laadtijd van pagina’s te versnellen.

Lees meer over Base122 op kevinalbs.com (en)

De basis codering functies

Hoewel de berekeningen van iedere base functie verschillen werken de functies op dezelfde manier.

Elk Base-functie heeft boven Uitvoer een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Daarboven staat een tekstveld waar je de tekst of tekenreeks plaatst die versleuteld of ontsleuteld moet worden.

Onder Uitvoer wordt de versleutelde of ontsleutelde tekst weergegeven.

Schermafdruk base16 coderen in GC Wizard
Schermafdruk base58 decoderen in GC Wizard