READFROMFILE

READFROMFILE leest een aantal bytes uit het bestand afhankelijk van de mode parameter. Het begin van het leesproces wordt gecontroleerd door de index parameter.

READFROMFILE(modus, index) => getal/string
  • modus = 0: tekenreeks, beëindigd met 0
  • modus = 1: 1 byte als een natuurlijk getal
  • index = -1: het leesproces begint bij de huidige positie
  • index = 0: het leesproces begint aan het begin
  • index >= 1: het leesproces begint bij index
Schermafdruk voorbeeld van bestandsfuncties script in GC Wizard