Wat is Bifid Cijfer en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Bifid Cijfer ontstaan?

Bifid Cijfer werd in 1895 bedacht door Félix Marie Delastelle (1840 – 1902). Hij noemde het cryptographie nouvelle in een Frans tijdschrift.

Wat is Bifid Cijfer?

Bij deze code wordt een bigram (een combinatie van twee letters) opgesplitst. Dit is anders dan bij de klassieke methoden zoals het Polybios-vierkant (tabel die letters omzet in cijfers) en transpositie (het verwisselen van de volgorde van letters).

De Bifid Cijfer is een monoalfabetische monografische substitutie-cijfer. Dit betekent dat elke letter wordt vervangen door een andere letter volgens een vast patroon en daarna worden de letters in een andere volgorde gezet.

Voorbeeld

Laten we GC Wizard versleutelen met het onderstaande raster.

De letters die we gebruiken hebben ter verduidelijking een gele achtergrond in dit raster.

Stap 1: De positie bepalen van de letters:

In de eerste rij zet je het rijnummer van de positie van de letter. In de tweede rij zet je het kolomnummer van de positie van de letter.

GCWIZARD
21525141
23245124
De positie van de letters in het raster. De eerste rij geeft het rijnummer. De tweede rij het kolomnummer.

Stap 2: De nieuwe positie bepalen

De rijen worden nu achter elkaar gezet, 2152514123245124, en vormen zo een nieuw tweecijferig paar. Hiermee kunnen we de positie bepalen van de nieuwe letters.

GCWIZARD
25542252
12113414
FWVWHIVI
De nieuwe positie van de letters GC Wizard met de versleutelde letters.

Lees meer over Bifid Cijfer op Wikipedia (en)

De functie Bifid Cijfer

Bijna bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest, verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst, die versleuteld moet worden.

Bovenaan in het alfabet gedeelte staat een keuzemenu. Hierin kun je de volgorde bepalen van het alfabet. Naast het alfabet in oplopende volgorde en het alfabet in aflopende volgorde, kun je ook een aangepast alfabet maken. Bij de laatste optie verschijnt er een extra tekstveld waar je het aangepaste alfabet kunt invoeren. Dit hoeven niet alleen letters of cijfers te zijn.

Achter vierkant staat een keuze voor 5×5 en 6×6. Dit is de grootte van het raster waarin het gekozen alfabet wordt geplaatst.

Als je voor 5×5 kiest moet er een wijziging worden doorgevoerd.

  • J – I: De J vervalt en wordt een I
  • C – K: De C vervalt en wordt een K
  • W – VV: De W vervalt en wordt VV
  • Negeer Q: De Q zal in de tekst worden overgeslagen.

De instellingen in het alfabet gedeelte hebben invloed op Gebruikt raster onderaan het scherm.

De versleutelde tekst zal in het Uitvoer gedeelte komen te staan.

Schermafdruk Bifid Cijfer versleutelen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest, verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de versleutelde tekst.

Bovenaan in het alfabet gedeelte staat een keuzemenu. Hierin kun je de volgorde bepalen van het alfabet. Naast het alfabet in oplopende volgorde en het alfabet in aflopende volgorde, kun je ook een aangepast alfabet maken. Bij de laatste optie verschijnt er een extra tekstveld waar je het aangepaste alfabet kunt invoeren. Dit hoeven niet alleen letters of cijfers te zijn.

Achter vierkant staat een keuze voor 5×5 en 6×6. Dit is de grootte van het raster waarin het gekozen alfabet wordt geplaatst.

Als je voor 5×5 kiest moet er een wijziging worden doorgevoerd.

  • J – I: De J vervalt en wordt een I
  • C – K: De C vervalt en wordt een K
  • W – VV: De W vervalt en wordt VV
  • Negeer Q: De Q zal in de tekst worden overgeslagen.

De instellingen in het alfabet gedeelte hebben invloed op Gebruikt raster onderaan het scherm.

De ontsleutelde tekst zal in het Uitvoer gedeelte komen te staan.

Schermafdruk Bifid Cijfer ontsleutelen in GC Wizard