Wat is Ceasarcijfer en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Ceasarcijfer ontstaan?

Het Ceasarcijfer is een van de oudste en eenvoudigste versleutelingsmethoden, genoemd naar Julius Caesar, die het gebruikte om zijn militaire berichten te beveiligen rond 58-50 voor Christus. Caesar gebruikte een verschuiving van drie plaatsen, waarbij elke letter in de oorspronkelijke tekst werd vervangen door de letter die drie plaatsen verderop in het alfabet stond.

Ondanks zijn eenvoud was het destijds effectief vanwege het gebrek aan kennis en technologie om versleutelde berichten te ontcijferen. egenwoordig wordt het Ceasarcijfer vooral gebruikt om mensen te leren over versleuteling en als een eenvoudige introductie tot cryptografie.

Wat is Caeasarcijfer?

Ceasarcijfer wordt ook wel Caesar-algoritme, Caesar-verschuiving, verschuivingscijfer, of Eenvoudige Caesar genoemd. Het is een eenvoudige symmetrische versleutelingsmethode die gebaseerd is op monografische en monoalfabetische substitutie. Dit betekent dat elke letter in de tekst wordt vervangen door een specifieke andere letter volgens een vast patroon.

Bij versleuteling wordt elke letter van de oorspronkelijke tekst vervangen door een gecodeerde letter . Dit gebeurt door de letters van een geordend alfabet cyclisch (ronddraaiend) naar rechts te verschuiven met een bepaald aantal posities. Cyclisch betekent dat wanneer je voorbij Z komt, weer opnieuw begint bij A. Het aantal verschoven posities bepaalt de gecodeerde letter. Dit aantal verschuivingen wordt de sleutel genoemd.

De sleutel kan op meerdere manieren worden getoond. Twee veelgebruikte manieren zijn:

  • A komt overeen met geen verschuiving, B met een verschuiving van 1, C met een verschuiving van 2, enzovoort.
  • A komt overeen met een verschuiving van 1, B met een verschuiving van 2, C met een verschuiving van 3, enzovoort.

De eerste manier werkt door een specifieke letter te kiezen als sleutel, bijvoorbeeld “A” die verschuift naar “D”, wat overeenkomt met een verschuiving van drie posities in het alfabet. Deze aanpak wordt ook gebruikt in het Vigenère-cijfer. Het idee is vergelijkbaar met het omzetten van letters naar nummers, zoals vaak wordt gedaan bij rekenen met restgetallen.

De tweede methode houdt rekening met de natuurlijke volgorde van de verschuivingen in het alfabet.

Aangezien beide manieren elkaar tegenspreken, is de aanduiding van een sleutelletter verwarrend, terwijl de aanduiding als een getal duidelijk is.

Lees meer over Ceasarcijfer op Wikipedia (en)

De functie Ceasarcijfer

Boven het Uitvoer gedeelte staat een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest, verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst, die versleuteld moet worden.

Daaronder heb je een keuzemenu waarmee je de sleutel kunt geven. Dit keuzemenu bevat de waarden A tot en met Z met tussen haakjes het nummer van de plaats in het alfabet.

Nadat je een tekst hebt ingevoerd, zal GC Wizard de letters verplaatsen volgens de sleutel. Als je Z (26) kiest, zal de tekst dus 26 stappen verplaatst worden en zal de versleutelde tekst gelijk zijn als de tekst, die je hebt ingevoerd.

De versleutelde tekst komt onder Uitvoer te staan.

Schermafdruk Caesar Cijfer coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest, verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst, die ontsleuteld moet worden.

Daaronder heb je een keuzemenu waarmee je de sleutel kunt geven. Dit keuzemenu bevat de waarden A tot en met Z met tussen haakjes het nummer van de plaats in het alfabet.

Nadat je een tekst hebt ingevoerd, zal GC Wizard de letters verplaatsen volgens de sleutel. Als je Z (26) kiest, zal de tekst dus 26 stappen verplaatst worden en zal de ontsleutelde tekst gelijk zijn als de tekst, die je hebt ingevoerd.

De ontsleutelde tekst komt onder Uitvoer te staan.

Schermafdruk Caesar Cijfer decoderen in GC Wizard