Wat is Cijfer Schijf en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Cijfer Schijf ontstaan?

Een van de eerste apparaten voor versleuteling was de cijfer schijf. Dit zijn twee ronde metalen schijven die op een gemeenschappelijke as zitten en op zo’n manier verbonden zijn dat de kleinere schijf kan draaien op de grotere schijf. Dit type schijven bestaat al sinds de 15e eeuw. De ontwikkeling van de eerste cijfer schijf wordt toegeschreven aan Leon Battista.

Wat is Cijfer Schijf?

Elke schijf heeft alfabetten of symbolen langs de buitenrand. Door de schijven te draaien, verschuiven deze alfabetten, wat gebruikt wordt voor versleuteling. De buitenste schijf bevat het geheime alfabet en de binnenste het normale alfabet.

Hierdoor kan na het instellen van de schijven makkelijk een versleutelde tekst gemaakt worden met dezelfde tekens, of, als de schijven tijdens de versleuteling bewegen, zelfs een andere soort versleuteling.

Lees meer over Cijfer Schijf op Wikipedia (en)

De functie Cijfer Schijf

Boven het Uitvoer gedeelte staat een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest, verschijnt er een tekstveld met een keuzemenu en een ander tekstveld bovenin het scherm.

In het tekstveld zet je de tekst, die versleuteld moet worden.

In het keuzemenu staan de opties A tot en met Z. Je kunt zelf een letter kiezen in het menu of door het keuzemenu gaan met de plus- en minknop.

In het tweede tekstveld kun je een waarde invullen of de waarde aanpassen met de plus- en minknop. De laagste waarde die je kunt invullen is 1 en de hoogste waarde is 26.

Onder uitvoer zal de versleutelde tekst komen te staan als een cijferreeks.

Schermafdruk Cijfer Schijf coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een tekstveld met een keuzemenu en een ander tekstveld bovenin het scherm.

In het tekstveld zet je de cijferreeks, die ontsleuteld moet worden.

In het keuzemenu staan de opties A tot en met Z. Je kunt zelf een letter kiezen in het menu of door het keuzemenu gaan met de plus- en minknop.

In het tweede tekstveld kun je een waarde invullen of de waarde aanpassen met de plus- en minknop. De laagste waarde die je kunt invullen is 1 en de hoogste waarde is 26.

Onder uitvoer zal de ontsleutelde tekst komen te staan.

Schermafdruk Cijfer Schijf decoderen in GC Wizard