02 Met welke functies kun je Cisterciënzer Getallen coderen en decoderen?

Er zijn twee functies waarmee je Cisterciënzer cijfers kunt coderen en decoderen.

Symbooltabellen

In het menu onder Symbooltabellen vind je de symbooltabel voor Cisterciënzer getallen.

Codering en Codes

In het menu onder Codering en Codes vind je de optie voor Cisterciënzer cijfers. Als je daarop tikt, zie je zowel de symbooltabel als een andere functie voor Cisterciënzer cijfers.

Schermafdruk Cisterciënzer cijfers menu in GC Wizard