03 Hoe decodeer of codeer je Cisterciënzer getallen?

Met behulp van de functie ‘Cisterciënzer cijfers en de symbooltabel ‘Cisterciënzer getallen’ kun je cijfers coderen en decoderen tussen ons decimale getallenstelsel en het Cisterciënzer getallenstelsel.

De functie Cisterciënzer cijfers

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een leeg tekstveld. Hoewel je in dit tekstveld ook letters kunt intypen, zullen alleen de cijfers worden herkend en gebruikt.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Cisterciënzer cijfers en laat het resultaat zien onder “Display resultaat”.

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

Schermafdruk Cisterciënzer cijfers coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een afbeelding van een symbool waarin alle tekens grijs zijn. Je kunt op een deel van het symbool tikken om dat deel rood te maken, en nogmaals tikken om het rood te verwijderen. De rode delen vormen samen één getal.

GC Wizard toont de Cisterciënzer cijfers onder “Display resultaat”.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

Schermafdruk Cisterciënzer cijfers decoderen in GC Wizard

De Symbool tabel Cisterciënzer getallen

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een leeg tekstveld. Daarin kun je teksten en getallen typen. Let op: dit type tabel herkent alleen cijfers; letters worden genegeerd of als een lege ruimte weergegeven.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Cisterciënzer cijfers en toont het resultaat onder “Uitvoer”.

Verandert de grootte van de symbolen

Verandert de grootte van de afbeelding

Schermafdruk Cisterciënzer getallen coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een overzicht van alle symbolen.

Tik op een symbool om dat te gebruiken. Elk symbool dat je aantikt komt als ontsleuteld getal onder ‘Uitvoer’ te staan.

Verandert de grootte van de symbolen

Opent de Symbool Vervanger met deze symbooltabel.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

Schermafdruk Cisterciënzer getallen decoderen in GC Wizard