03 Wat is asymmetrische encryptie?

Bij een asymmetrische encryptiemethode (ook wel openbare sleutel methode genoemd), is er niet slechts één sleutel, maar twee, in tegenstelling tot een symmetrische methode.

Dit zogenaamde sleutelpaar bestaat uit een privésleutel (geheim) en een openbare sleutel (niet geheim). Met de privésleutel worden gegevens ontsleuteld of wordt een digitale handtekening gegenereerd. Met de openbare sleutel kunnen gegevens versleuteld worden en kunnen gegenereerde handtekeningen op echtheid worden gecontroleerd.

GCWizard kent de volgende asymmetrische encryptiemethoden:

  • RSA