06 Wat is een Stream-cipher?

Bij stream-cijferen wordt de tekst één karakter per keer versleuteld met een karakter uit de sleutelstroom. De sleutelstroom is een pseudo-random reeks afgeleid van de sleutel. Bij zelf-synchroniserende stream-cijfers worden delen van het bericht meegenomen in de berekening van de sleutelstroom, naast de sleutel. Stream-cijfers zijn bijzonder geschikt voor real-time transmissies (bijvoorbeeld mobiele communicatie).

GC Wizard biedt de volgende stream-cijfers aan:

  • Chao cipher
  • Enigma
  • RC4 Cipher
  • Solitaire Cipher