DIM

Het DIM commando definieert een variabele als een lijst.

DIM variable

Schermafdruk van een voorbeeld met het DIM commando in de GCW script functie van GC Wizard