RANDOMIZE

Het RANDOMIZE-commando start de willekeurige getallengenerator.

Schermafdruk van een voorbeeld met het RANDOMIZE commando in de GCW script functie van GC Wizard