SCREEN

Het SCREEN-commando schakelt tussen tekst- en grafische uitvoer.

Schermafdruk van een voorbeeld met het SCREEN commando in de GCW script functie van GC Wizard

SCREEN(0) schakelt alleen de tekstuitvoer in. De grafische weergave is uitgeschakeld.

Schermafdruk van een voorbeeld met het SCREEN commando in de GCW script functie van GC Wizard

SCREEN(1) schakelt alleen de grafische weergave in. De tekstuitvoer is uitgeschakeld.

Schermafdruk van een voorbeeld met het SCREEN commando in de GCW script functie van GC Wizard

SCREEN(2) schakelt zowel de grafische weergave als de tekstuitvoer in.