BREAK

Het BREAK commando stopt de uitvoering van een bepaalde besturingsstructuur, zoals een lus of een voorwaardelijke structuur, en gaat daarna verder met de rest van het programma.

Screenshot of example script with BREAK command in GCW script in GC Wizard