GOTO

In oorspronkelijk BASIC is de GOTO-spronginstructie belangrijk voor het controleren van programma’s. Je springt naar een specifieke regel. In GC Wizard Script blijft dit zo.

Bij een GOTO-instructie gaat de uitvoering naar het aangegeven regelnummer. Het lastige aan GOTO is dat je zowel vooruit als achteruit kunt springen.

Schermafdruk voorbeeld van GOSTO in GCW script in GC Wizard