> Overzicht

Een controlestructuur binnen programmeren is een manier om de volgorde van instructies in een computerprogramma te bepalen. Het stelt de computer in staat om verschillende taken uit te voeren op basis van voorwaarden die zijn ingesteld in de code. Met controlestructuren kan het programma beslissingen nemen en herhalingen beheren, waardoor het flexibel en efficiënt kan reageren op verschillende scenario’s tijdens de uitvoering.

GC Wizard Script stuurt het script aan met de volgende controlestructuren:

ControlestructuurOmschrijving
BREAKStopt een lus of switch-case en gaat verder na de lus.
CONTINUEGaat naar de volgende iteratie van een lus.
ENDGeeft het einde van een programma, subprogramma of codeblok aan.
FOR-TO-STEP-NEXTHerhaalt een actie voor elke waarde tussen een begin- en eindpunt.
GOSUB-RETURNVoert een apart stuk code uit en keert terug naar de hoofdcode.
GOTOSpringt naar een specifieke regel in de code.
IF-THEN-ELSIF-ELSE-ENDIFVoert verschillende acties uit op basis van voorwaarden.
REPEAT-UNTILBlijft een actie herhalen totdat aan een voorwaarde is voldaan.
SWITCH-CASE-DEFAULT-ENDSWITCHSelecteert acties op basis van verschillende waarden.
WHILE-WENDHerhaalt een actie zolang aan een voorwaarde is voldaan.
Controlestructuren in GC Wizard Script