SWITCH – CASE – DEFAULT

De SWITCH-CASE-DEFAULT controle structuur is een vereenvoudigde vorm van de IF-THEN-ELSIF-ELSE-ENDIF controle structuur en wordt gebruikt wanneer er veel keuzes mogelijk zijn.

De structuur is:

SWITCH variable
CASE status
… instructies …
DEFAULT
… instructies …
ENDSWITCH

SWITCH

Het SWITCH commando start de CASE structuur en bepaalt welke variabele moet worden gecontroleerd.

CASE

Het CASE commando definieert een specifieke waarde waarvoor de variabele gelijk kan zijn. Als de variabele deze waarde heeft, wordt de code binnen deze CASE uitgevoerd.

DEFAULT

Het DEFAULT commando definieert wat de code standaard moet uitvoeren.

Schermafdruk voorbeeld van CASE-SWITCH-DEFAULT in GCW script in GC Wizard