WHILE – WEND

De WHILE-WEND controlestructuur is een lus met een initiële vraag. Deze wordt uitgevoerd zolang de voorwaarde is vervuld. Als de eerste test ‘false’ teruggeeft, bereikt de programma-uitvoering nooit de programmacode binnen de lus en slaat dit deel over.

De structuur is

WHILE condition
… instructies …
WEND

De voorwaarde is een logische vergelijking in de vorm expressie logische operator expressie.

  • Het BREAK controlecommando kan worden gebruikt om de lus onmiddellijk te verlaten. Dit betekent dat het programma meteen stopt met het herhalen van de lus en doorgaat naar de volgende stap.
  • Het CONTINUE controlecommando start direct de volgende iteratie van de lus. Dit betekent dat het programma onmiddellijk doorgaat naar de volgende stap in de herhaling zonder de rest van de code binnen de lus uit te voeren.
Schermafdruk voorbeeld van WILE-WEND in GCW script in GC Wizard