DISTANCE

De functie DISTANCE berekent de afstand in meters tussen de twee punten (lat1|lon1) en (lat2|lon2).

DISTANCE(lat1, lon1, lat2, lon2) => getal
Schermafdruk voorbeeld van bearing en distance script in GC Wizard