GETLAT

De functie GETLAT leest de latitude (breedtegraad) uit het register.

GETLAT() => getal
Schermafdruk voorbeeld van getlat, setlat, getlon en setlon script in GC Wizard