GETLON

De functie GETLON leest de longitude (lengtegraad) uit het register.

GETLON() => getal
Schermafdruk voorbeeld van getlat, setlat, getlon en setlon script in GC Wizard