SETLAT

De functie SETLAT schrijft een waarde naar het register LAT (breedtegraad).

SETLAT(getal)
Schermafdruk voorbeeld van getlat, setlat, getlon en setlon script in GC Wizard