SETLON

De functie SETLON schrijft een waarde naar het register LAT (lengtegraad).

SETLON(getal)
Schermafdruk voorbeeld van getlat, setlat, getlon en setlon script in GC Wizard