WGS84

De functie WGS84 zet een LatLon-coördinaat om naar DMM-formaat en retourneert dit als een string.

WGS84(lat, lon) => string
Schermafdruk voorbeeld van getlat, setlat, getlon en setlon script in GC Wizard