BWW

De functie BWW berekent, afhankelijk van de modus, de letterwaarde van een gegeven reeks, de kruissom van de letterwaarde of de herhaalde kruis som.

BWW(string, alfabetmodus, modus)

Alfabetmodus bepaalt welk alfabet wordt gebruikt en hoe om te gaan met Ä, Ö, Ü.

  • 0: A-Z zonder speciale tekens
  • 1: Letters A-Z, en de speciale tekens Ä, Ö, Ü, en ß krijgen de nummers 27 tot en met 30
  • 2: Letters A-Z, waarbij Ä hetzelfde is als AE, dus Ä=1+5=6. ß is hetzelfde als SS, dus ß=19+19=38
  • 3: Letters A-Z, waarbij Ä als AE apart wordt gerekend, dus Ä=1 en 5. ß als SS apart wordt gerekend, dus ß=19 en 19

De modus bepaalt wat er berekent moet worden

  • 0: Woordwaarde
  • 1: Kruissom
  • 2: Herhaalde kruissom (stapeltellen tot 1 cijfer)
Schermafdruk voorbeeld bwwscript in GC Wizard