ENCLOSEDAREAS

De functie ENCLOSEDAREAS berekent de gesloten gebieden (gaten in letters en getallen) in een reeks tekens. De berekening kan worden gestuurd met de parameters modusnummer en modus4.

ENCLOSEDAREAS(string, modusnummer, modus4) => getal
  • modusnummer:
    • 1: alleen cijfers zijn geldig
    • 0: alle tekens en cijfers zijn geldig
  • modus4:
    • 1: cijfer 4 is een gesloten gebied
    • 0: cijfer 4 is een open gebied
Schermafdruk voorbeeld vanenclosedareas script in GC Wizard