04 Hoe decodeer of codeer je met de Bundeswehr versleutelingstabel?

Met behulp van de functie ‘Bundeswehr versleutelingstabel’ kun je tekst verduisteren  en ontsleutelen of een authenticatie bouwen of controleren.

‘Bundeswehr versleutelingstabel’ tikt krijg je twee hulpmiddelen te zien:

  • De Bundeswehr verduistering om tekst te coderen of te ontsleutelen.
  • De Bundeswehr authenticatie om authenticaties te bouwen of te controleren.

De functie Bundeswehr authenticatie

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Bouw authenticatie en Controleer authenticatie.

De functie Bundeswehr authenticatie

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Bouw authenticatie en Controleer authenticatie.

Bouw authenticatie

Als je ‘Bouw authenticatie’ kiest, verschijnen er drie velden.

  • Het eerste veld, ‘Aanroepteken’, is een tekstveld waar je de naam of het codewoord invult.
  • Het tweede veld, ‘Letter om te authentiseren’, is een keuzemenu met de kolomnamen van de Authenticatiecode tabel . Je kunt kiezen uit de letters V,W,X,Y en Z.
  • Het derde veld, Authenticatie code is een letter, die moet voorkomen in Aanroepteken en moet voorkomen in de letters uit de rijen van de Authenticatiecode tabel. Dit zijn de letters A, D, E,G, H, I, L, N, O, R, S, T en U.

Daarna kun je kiezen om een Aangepaste tabel te maken of een willekeurige tabel door GC Wizard te laten maken.

Aangepast

Als je kiest voor ‘Aangepast’, krijg je in het gedeelte Tabel ‘numerieke code’ twee tekstvelden te zien.

In het eerste tekstveld geef je de 13 letters voor de X-as en in het tweede tekstveld geef je de 13 letters voor de Y-as. Samen moeten dit alle letters van het alfabet zijn, maar de volgorde en in welke as, maakt niet uit.

In het gedeelte Tabel ‘Authenticatie Code’ vul je 65 getallen in, die de Authenticatie code tabel vormen. Deze waarden moeten tweecijferig zijn. De waarde 1 vul je bijvoorbeeld in als 01.

Onder Uitvoer komen daarna 3 keuzemenu’s met de waarde van de letter die je hebt gekozen bij ‘Letter aanroepteken’, en de twee getallen die overeenkomen met de cel in tabel ‘Authenticatie Code’ van de kolom die je gekozen hebt  bij ‘Letter om te authenticeren’ en de rij van de letter die je hebt gekozen bij ‘Letter, aanroepteken’.

In ieder keuzemenu staan de lettercombinaties van de kolomnaam en de rijnaam, die overeenkomt met de naam van het keuzemenu.

Willekeurig

Als je kiest voor ‘Willekeurig’ wordt er door GC Wizard twee tabellen gemaakt in het gedeelte Tabel ‘numerieke code’ en Tabel ‘Authenticatie Code.’

Onder Uitvoer komen daarna 3 keuzemenu’s met de waarde van de letter die je hebt gekozen bij ‘Letter aanroepteken’, en de twee getallen die overeenkomen met de cel in tabel ‘Authenticatie Code’ van de kolom die je gekozen hebt  bij ‘Letter om te authenticeren’ en de rij van de letter die je hebt gekozen bij ‘Letter, aanroepteken’. In ieder keuzemenu staan de lettercombinaties van de kolomnaam en de rijnaam, die overeenkomt met de naam van het keuzemenu.

Schermafdruk undeswehr authenticatie bouwen in GC Wizard

Controleer authenticatie

Als je ‘Controleer authenticatie’ kiest, verschijnen er drie velden.

  • Het eerste veld, ‘Aanroepteken’, is een tekstveld waar je de naam of het codewoord invult.
  • Het tweede veld, ‘Letter om te authentiseren’, is een keuzemenu met de kolomnamen van de Authenticatiecode tabel . Je kunt kiezen uit de letters V,W,X,Y en Z.
  • Het derde veld is de lettercombinatie, die je wilt controleren. Dit bestaat altijd uit drie lettercombinaties van twee letters.

In het gedeelte Tabel ‘numerieke code’ staan twee tekstvelden.

In het eerste tekstveld geef je de 13 letters voor de X-as en in het tweede tekstveld geef je de 13 letters voor de Y-as.

In het gedeelte Tabel ‘Authenticatie Code’ vul je de 65 getallen in van de Authenticatie code tabel. Deze waarden moeten tweecijferig zijn. De waarde 1 vul je bijvoorbeeld in als 01.

Onder Uitvoer komt daarna te staan of de authenticatie correct is. Als dit het geval is, kun je onder Authenticatiedetails de informatie van de Numerieke code en de Authenticatie code zien.

Schermafdruk undeswehr authenticatie controleren in GC Wizard

De functie Bundeswehr verduistering

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Onstleutelen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een tekstveld waarin je tekst kunt plaatsen.

Daaronder krijg je de keuze om zelf een aangepaste cijfertabel te maken of om GC Wizard een willekeurige cijfertabel te laten maken.

Aangepast

Als je “Aangepast” kiest zal er in het gedeelte Tabel ‘numerieke code’ twee tekstvelden verschijnen.

In het eerste tekstveld geef je de 13 letters voor de X-as en in het tweede tekstveld geef je de 13 letters voor de Y-as. Samen moeten dit alle letters van het alfabet zijn, maar de volgorde en in welke as, maakt niet uit.

Onder Uitvoer komt daarna de gecodeerde tekst te staan volgens de door jou opgegeven cijfercodetabel.

Willekeurig

Als je “Willekeurig” kiest zal er in het gedeelte een willekeurige cijfercodetabel verschijnen.

Onder Uitvoer komt daarna de gecodeerde tekst te staan volgens deze willekeurige cijfercodetabel.

Schermafdruk undeswehr averduistering coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een tekstveld waarin je tekst kunt plaatsen. Dit kunnen alleen letters zijn.

Daaronder, in het gedeelte Tabel ‘numerieke code’, staan twee tekstvelden. In het eerste tekstveld geef je de 13 letters voor de X-as en in het tweede tekstveld geef je de 13 letters voor de Y-as.

Onder Uitvoer komt daarna de ontsleutelde tekst te staan volgens de opgegeven cijfercodetabel.

Schermafdruk undeswehr averduistering ontsleutelen in GC Wizard