Wat is Enigma en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Enigma ontstaan?

De uitvinder van de Enigma was Arthur Scherbius. Zijn eerste patent voor de Enigma was op 23 februari 1918. Tot het einde van de oorlog in 1945 en zelfs daarna, bijvoorbeeld in Korea in 1965, werden veel verschillende modellen gebruikt. Het meest gebruikte model was de Enigma I.

Wat is Enigma?

De Enigma (van het Griekse woord aínigma, wat “raadsel” betekent) is een codeermachine met roterende onderdelen die werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog om berichten te versleutelen. De Enigma I heeft een toetsenbord om letters in te voeren, drie – later vijf – verwisselbare rotors genummerd met Romeinse cijfers (I, II, III, IV en V), een lampjespaneel voor weergave, en een stekkerbord.weergave en een stekkerbord.

De stroom van de lettertoets (2) gaat via het stekkerbord (3) naar de invoerrol (4). Na het passeren van de rotors gaat de stroom nog een keer door het stekkerbord (7, 8) en uiteindelijk brandt één van de 26 letterlampjes (9).

De Enigma is een polyalfabetische monografische substitutiecode met een stroomcijfer. Dit betekent dat elke letter in de tekst wordt vervangen door een andere letter volgens een veranderend patroon.

Lees meer over Enigma op Wikipedia (en)

De functie Enigma

Bovenin het scherm staat het invoerveld waarin je de tekst plaats die versleuteld of ontsleuteld moet worden.

Daaronder staat het Reflector (UKW) gedeelte. Je kunt kiezen uit verschillende typen of deze optie uitschakelen.

Daaronder staat het Rotors gedeelte. Hierin kun je in een tekstveld het aantal rotors opgeven of de waarde veranderen met de plus- en minknop. De laagste waarde is 1 en de hoogste waarde is 10.

Afhankelijk van de waarde die je bij Aantal hebt gegeven, verschijnen er drie keuzemenu’s per rotor.

In het eerste keuzemenu staan de rotor modellen en in de andere twee menu’s de letters van het alfabet met de positie van deze letter in het alfabet.

In het gedeelte Invoerrotor zie je een keuzemenu om het type invoerrotor aan te geven. Je kunt deze optie ook uitschakelen.

In het gedeelte Stekkerbord kun je een stekkerbord opgeven. Dit zijn steeds paren van twee letters.

Onder uitvoer staat de ontsleutelde of versleutelde tekst en wordt aangegeven welke rotor instelling is gebruikt.

Onder additionele rotor informatie staat een keuzemenu waarin je kunt kiezen uit verschillende rotors.

Daaronder zie je het gebruikte alfabet, of er een rotor is gebruikt of een reflector en welke overdrachten er hebben plaatsgevonden.

Schermafdruk Enigma coderen in GC Wizard
Schermafdruk Enigma decoderen in GC Wizard