Wat is Fox code en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Fox code ontstaan?

Fox Code is een cijfercode gemaakt door Markus Gründel in zijn boek “Geocaching I: Alles rund um die moderne Schatzsuche”.

Wat is Fox Code?

Er wordt gebruik gemaakt van een codetabel me 9 kolommen en 3 rijen. In de tabel staan alle letters van het alfabet en een spatie.

Nr.123456789
1ABCDEFGHI
2JKLMNOPQR
3STUVWXYZ
Fox code tabel

De letter wordt versleuteld door een cijfercombinatie met het overeenkomstige rijgetal gevolgd door het overeenkomstige kolomgetal. De spatie staat bijvoorbeeld op positie 39.

De functie Fox Code

Bijna bovenaan het scherm staat een schuifknop waar je kunt kiezen voor Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je te tekst, die versleuteld moet worden.

Onder Uitvoer komt de versleutelde tekst te staan.

Schermafdruk Fox Code coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je te versleutelde tekst.

Onder Uitvoer komt de ontsleutelde tekst te staan.

Schermafdruk Fox Code decoderen in GC Wizard