06 Resultaten bekijken, gebruiken en opslaan

Afhankelijk van de functie die je gebruikt in GC Wizard, zal de app automatisch een resultaat gaan berekenen of zal er worden gewacht op een opdracht.

Een voorbeeld van een functie die automatisch begint met berekenen, is de functie Alfabet Waarden. GC Wizard begint meteen resultaten te tonen als je een waarde hebt ingevuld in het invoerveld.

De functie Waypoint projectie begint pas met berekenen nadat je op de knop ‘Indienen’ hebt getikt. De functie Coördinaat meting begint met meten als je op de knop Start Meting begint.

De resultaten bekijken

Schermafdruk van een uitvoer in GC Wizard

Nadat GC Wizard de opdracht heeft berekend, kun je het resultaat bekijken in het gedeelte onder de tekst ‘Uitvoer’. Afhankelijk van het type resultaat worden er één of meerdere resultaten in het uitvoergedeelte getoond. De functie Waypoint projectie toont bijvoorbeeld maar één resultaat, maar de functie Alfabet Waarde toont heel veel resultaten.

Resultaten kopiëren naar het klembord

Achter alle resultaten staat een knop om deze te kopiëren. Als je hierop tikt, wordt het resultaat gekopieerd naar het klembord. Dit kunnen allerlei typen resultaten zijn. Soms is het ook mogelijk om meerdere resultaten ineens te kopiëren. Er staat in dat geval een kopiërenknop in dezelfde regel als de tekst ‘Uitvoer’.

Resultaten opslaan

Schermafdruk van een uitvoer in GC Wizard

Als het type resultaat een coördinaat is, staat er meestal een knop om je resultaten op te slaan als GPX- of KML-bestand op je apparaat. Als je op deze knop tikt, verschijnt er een scherm waarin wordt gevraagd in welk formaat je de resultaten wilt opslaan. Daarna opent de bestandsapp van je apparaat, waarmee je de locatie van het bestand en de naam kunt kiezen.

Resultaten gebruiken in andere functies

Schermafdruk van het keuzemenu in de formule oplosser van GC Wizard

Sommige resultaten kun je gebruiken in andere functies. Vaak kun je een coördinaat bekijken in de Kaartweergave of toevoegen aan de Open. Soms zie je een knop met drie puntjes. Hier kan ook een verwijzing naar een andere functie in staan, bijvoorbeeld in de Formule oplosser.