02 Wat is BASIC?

Basic is een programmeertaal

BASIC is een instructie-georiënteerde programmeertaal en gemaakt is om opdrachten te geven. Het werd in 1964 gemaakt door John G. Kemeny, Thomas E. Kurtz en Mary Kenneth Keller aan Dartmouth College. Ze maakten het eerst als een programmeertaal voor onderwijs.

BASIC is gemaakt voor beginners

Het had toen nog niet de kenmerken van een gestructureerde programmeertaal en werkte met regelnummers en spronginstructies, zoals de GOTO-instructie. Eind jaren 1980 en begin jaren 1990 kwamen er veel verschillende BASIC-dialecten.

Het woord “BASIC” staat voor “Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code”, wat “symbolische programmeertaal voor beginners” betekent.

Het woord “BASIC” betekent ook “basis”. Dit laat zien dat het doel was om een eenvoudige programmeertaal te maken voor beginners. B Behalve in sommige productnamen wordt “BASIC” altijd met hoofdletters geschreven