05 Foutmeldingen

Bij het maken van een script kan het voorkomen dat je fouten maakt. Het script helpt je deze fouten op te lossen door middel van foutmeldingen. In dit overzicht vind je een lijst met foutmeldingen en wat deze betekenen:

FoutmeldingNederlandse VertalingOmschrijving
_SYNTAXERRORSyntaxfoutAlgemene syntaxfout in het script.
_UNBALANCEDPARENTHESESOnjuiste balans haakjesEr zijn te veel of te weinig haakjes ‘(‘ en ‘)’ gebruikt.
_NOEXPRESSIONGeen expressie aanwezigEr ontbreekt een wiskundige uitdrukking waar deze verwacht werd.
_DIVISIONBYZERODelen door nulEr is geprobeerd te delen door nul, wat niet mogelijk is.
_EQUALEXPECTEDGelijkteken verwachtEr ontbreekt een ‘=’-teken waar deze verwacht werd.
_NOTAVARIABLEGeen variabeleEr is geprobeerd een waarde toe te kennen aan iets wat geen variabele is.
_LABELTABLEFULLLabeltabel volEr zijn teveel labels gedefinieerd in het script.
_DUPLICATEABELDubbel labelEr is een label gedefinieerd die al eerder voorkomt in het script.
_LABELNOTDEFINEDLabel niet gedefinieerdEr wordt verwezen naar een label die niet bestaat.
_THENEXPECTEDTHEN’ verwachtEr ontbreekt een ‘THEN’ na een ‘IF’ statement.
_TOEXPECTEDTO’ verwachtEr ontbreekt een ‘TO’ in een ‘FOR’ loop.
_NEXTWITHOUTFORNEXT’ zonder ‘FOR’Er is een ‘NEXT’ statement gebruikt zonder bijbehorende ‘FOR’ loop.
_RETURNWITHOUTGOSUBRETURN’ zonder ‘GOSUB’Er is een ‘RETURN’ statement gebruikt buiten een subroutine (aangemaakt met ‘GOSUB’).
_MISSINGQUOTEAfsluitende quote ontbreektEr ontbreekt een afsluitende quote (“) aan het einde van een string.
_FILENOTFOUNDBestand niet gevondenHet script kan het opgegeven bestand niet vinden.
_FILEIOERRORBestands I/O foutEr is een fout opgetreden tijdens het lezen of schrijven naar een bestand.
_INPUTIOERRORInvoer I/O foutEr is een fout opgetreden tijdens het verwerken van invoergegevens.
_SYNTAX_VARIABLESyntaxfout in variabeleEr is een syntaxfout in de manier waarop een variabele is gedefinieerd of gebruikt.
_INPUTMISSINGInvoer ontbreektEr ontbreekt verplichte invoer bij een ‘INPUT’ statement.
_INVALIDTYPECASTOngeldige type omzettingEr is geprobeerd een waarde naar een incompatibel data type te converteren.
_INVALIDSTRINGOPERATIONOngeldige string operatieEr is een ongeldige operatie uitgevoerd op een string waarde.
_UNTILWITHOUTREPEATUNTIL’ zonder ‘REPEAT’Er is een ‘UNTIL’ statement gebruikt zonder bijbehorende ‘REPEAT’ loop.
_WENDWITHOUTWHILEWEND’ zonder ‘WHILE’Er is een ‘WEND’ statement gebruikt zonder bijbehorende ‘WHILE’ loop.
_WHILEWITHOUTWENDWHILE’ zonder ‘WEND’Er is een ‘WHILE’ loop gedefinieerd zonder afsluitende ‘WEND’ statement.
_MISSINGPARAMETERParameter ontbreektEr ontbree & #233;nt een verplichte parameter bij een functie-aanroep.
_LOCATIONPERMISSIONDENIEDLocatietoestemming geweigerdDe app heeft geen toestemming om de locatie te gebruiken.
_DATAOUTOFRANGEData buiten bereikDe waarde valt buiten het toegestane bereik voor het data type.
_INVALIDSCREENOngeldig schermHet opgegeven schermnummer is ongeldig.
_INFINITELOOPOneindige loopHet script bevat een oneindige loop die vastloopt.
_INVALIDLATITUDEOngeldige breedtegraadDe opgegeven breedtegraad is ongeldig.
_INVALIDLONGITUDEOngeldige lengtegraadDe opgegeven lengtegraad is ongeldig.
_RANGEERRORBereikfoutDe waarde valt buiten het toegestane bereik.
_INVALIDBASETYPEOngeldige basis typeHet opgegeven basis type is ongeldig.
_INVALIDHASHTYPEOngeldige hash typeHet opgegeven hash type is ongeldig.
_INVALIDHASHBITRATEOngeldige hash bitrateDe opgegeven hash bitrate is ongeldig.
_MISSINGENDIFOntbrekende ‘ENDIF’Er ontbreekt een ‘ENDIF’ statement om een ‘IF’ statement af te sluiten.
_SWITCHWITHOUTENDOntbrekende ‘ENDSWITCH’Er ontbreekt een ‘ENDSWITCH’ statement om een ‘SWITCH’ statement af te sluiten.
_REPEATWITHOUTUNTILOntbrekende ‘UNTIL’Er ontbreekt een ‘UNTIL’ statement om een ‘REPEAT’ loop af te sluiten.
_FORWITHOUTNEXTOntbrekende ‘NEXT’Er ontbreekt een ‘NEXT’ statement om een ‘FOR’ loop af te sluiten.
_INVALIDCOORDINATEFORMATOngeldig coördinaatformaatHet opgegeven coördinaatformaat is ongeldig.
_LISTNOTDEFINEDLijst niet gedefinieerdDe gebruikte lijst is niet gedefinieerd in het script.
_INVALIDNUMBEROFPARAMETEROngeldig aantal parametersHet aantal parameters in de functie-aanroep is incorrect.
_RUNTIMEERROREOFEXCEEDEDRuntime error: EOF overschredenHet script heeft het maximale aantal toegestane regels overschreden.
_IOERRORFILENOTOPENI/O fout bij openen bestandEr is een fout opgetreden tijdens het openen van een bestand.
_FILEMISSINGBestand ontbreektHet script kan het opgegeven bestand niet vinden.
_FILESAVINGBestandsopslagfoutEr is een fout opgetreden tijdens het opslaan van een bestand.
_INVALIDTARGETVALUEOngeldige doelwaardeDe opgegeven doelwaarde in een ‘FOR’ loop is ongeldig.
Overzicht van foutmeldingen in GC Wizard Script