ISDOUBLE

De ISDOUBLE -functie controleert of een variabele een double is ofwel een reëel  getal.

Een reëel getal kan zowel een rationaal getal (een getal dat kan worden uitgedrukt als een breuk van twee gehele getallen) als een irrationaal getal (een getal dat niet kan worden uitgedrukt als een breuk van twee gehele getallen) zijn.

Als de variabele een double is zal de uitvoer 1 zijn. Als het geen double is zal de uitvoer 0 zijn. Een getal dat tussen aanhalingstekens staat is een string en geen double.

ISDOUBLE(variabele) => 0 of 1
Schermafdruk voorbeeld van isfuncties script in GC Wizard