ISLIST

De ISLIST functie controleert of een variabele een lijst is.

Als de variabele een list is zal de uitvoer 1 zijn. Als het geen list is zal de uitvoer 0 zijn.

ISLIST(variabele) => 0 of 1
Schermafdruk voorbeeld van isfuncties script in GC Wizard