ISNUMBER

De ISNUMBER-functie controleert of een variabele een getal is.

Als de variabele een getal is zal de uitvoer 1 zijn. Als het geen getal is zal de uitvoer 0 zijn. Een getal dat tussen aanhalingstekens staat is een string en geen getal.

ISNUMBER(variabele) => 0 of 1
Schermafdruk voorbeeld van isfuncties script in GC Wizard