> Overzicht

Tijdens het uitvoeren van een GC Wizard Script kunnen gegevens veranderen, ook hun type. Je kunt dit controleren met de volgende functies:

NaamOmschrijving
ISNUMBER Controleert of een variabele een getal is
ISINT Controleert of een variabele een heel getal is
ISDOUBLE Controleert of een variabele een reëel getal is
ISCHAR Controleert of een variabele een enkelvoudig teken is
ISSTRING Controleert of een variabele een tekst is
ISLIST Controleert of een variabele een lijst is
Een overzicht van functies voor het controleren van gegevenstypen in GC Wizard Script