Gegevenstypen

GC Wizard Script kent drie soorten gegevenstypen:

  • Getallen
  • Karakters en strings
  • Lijsten

Getallen

Getallen zijn de basis van rekenkundige bewerkingen. Ze kunnen ofwel gehele getallen zijn, ook wel integers genoemd, zoals -50, 0, of 314, of decimale getallen, zoals -3.14159, 0.0, of 2.71828. Bij decimale getallen wordt een punt gebruikt om het geheel van het decimale deel te scheiden.

Karakters en strings

Karakters zijn individuele letters en symbolen, zoals “A”, “z”, of “?”.

Strings zijn een opeenvolgingen van deze karakters, zoals “Hallo” of “123abc”. Beide worden tussen aanhalingstekens geplaatst.

Lijsten

Lijsten zijn verzamelingen van verschillende soorten gegevens, waaronder getallen, karakters, strings, en zelfs andere lijsten. Ze bieden een handige manier om meerdere stukjes informatie te verzamelen en te beheren.