OVAL

De OVAL functie tekent een ellips. De grootte van de ellips wordt bepaald door de rechthoek met de hoeken (x1|y1) en (x2|y2).

OVAL(x1, y1, x2, y2)
  • De vulling wordt bepaald met FILL.
  • De kleur wordt bepaald met COLOR.
  • De lijndikte wordt bepaald met STROKE
Schermafdruk voorbeeld graphics script in GC Wizard