> Overzicht

GC Wizard Script kent ook basis grafische commando’s. Om deze te laten werken, moet de grafische uitvoer worden ingeschakeld met het SCREEN(1) commando.

Het tekengebied is ingesteld op de grootte 1920 x 1080 ofwel HD.

De oorsprong (0|0) van het tekengebied is de linkerbovenhoek.

De volgende commando’s zijn beschikbaar:

 • Lijndikte bepalen – STROKE
 • Vulling bepalen – FILL
 • Kleur bepalen – COLOR
 • Objecten tekenen:
  • Boog – ARC
  • Ellips – OVAL
  • Cirkel – CIRCLE
  • Punt – DOT
  • Rectangle – BOX
  • Tekst – TEXT
  • Lijn – LINE