Wat is Homofoon en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Homofoon ontstaan?

In de 9e eeuw ontdekten Arabische geleerden dat letters in natuurlijke talen vaak met specifieke frequenties voorkomen. Abu-Yusuf Ya’qub ibn Ishaq al-Kindi (800 – 873) gebruikte deze kennis om versleutelde berichten te ontcijferen. Hij verving elke letter in een bericht door een andere letter volgens een vast patroon.

Omdat deze methode bekend werd, probeerden mensen versleutelingen te maken die moeilijker te kraken waren. Ze gebruikten homofonen, waarbij verschillende tekens in de gecodeerde tekst dezelfde letter in de oorspronkelijke tekst betekenen. Dit maakt de versleutelde tekst moeilijker te ontcijferen.

Het vroegste gebruik van homofonen was in 1401 in Mantua door Simeone de Crema.

Wat is Homofoon?

Homofonen zijn tweecijferige nummers van 00 tot 99 die aan elke letter van het alfabet A – Z worden toegewezen, gebaseerd op hoe vaak de letters voorkomen. Een voorbeeld van zo’n versleutelingstabel met homofonen is te vinden in Singh’s boek “Geheime Botschappen” op pagina 74.

Lees meer hierover op Simonsingh.net (en)

De functie Homofoon

Boven het Uitvoer gedeelte staat een schuifknop waar je kunt kiezen voor Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst, die versleuteld moet worden.

Daaronder heb je een keuzemenu met sleuteltypen

Gegenereerd

Als je Gegenereerd kiest, verschijnt er een tekstveld en twee keuzemenu’s.

In het tekstveld kun je de rotatie kiezen. Je kunt hier een waarde typen van 0 tot en met 999999 of je kunt de waarde veranderen met de plus- en minknop. Een rotatie betekent dat de waarde van de positie van de letter in het alfabet wordt verschoven.

De vermenigvuldiger vermenigvuldigt de sleutelwaarden. Je kunt een waarde kiezen in het menu of de waarde veranderen met de plus- en minknop.

Tot slot kun je kiezen welk Alfabet je wilt gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak een klank in deze taal voorkomt zoveel waarden krijgt een letter naar verhouding als sleutelwaarde.

Bij een Engelstalig alfabet komt de letter A vaak voor en deze letter krijgt daarom 8 sleutelwaarden.

Met de rotatie kun je het begincijfer van het alfabet beïnvloeden. A is de eerste letter van het Engelstalige alfabet. Als je bij Rotatie 0 kiest zal de eerste sleutelwaarde van A de sleutelwaarde 00 krijgen.  Kies je bij Rotatie 1 zal de eerste sleutelwaarde van A 01 zijn.

Als je bij Vermenigvuldiger de waarde 3 kiest zal de waarde vermenigvuldigt worden met dit getal. Als je bij Rotatie 1 hebt gekozen zal de eerste sleutelwaarde van A 03 worden.

Als de waarde hoger wordt dan 99 zal er weer vanaf 00 worden geteld. Als je bij Vermenigvuldiger de waarde 99 en bij Rotatie 1, zal de eerste sleutelwaarde van A 99 worden, maar de tweede waarde 98.

Aangepaste sleutel als tekst

Als je Aangepaste sleutel als tekst kiest verschijnt er een tekstveld en een keuzemenu.

Je kunt hier 100 tweecijferige sleutelwaarden geven van 00 tot en met 99 als tekst typen of plakken.

Tot slot kun je kiezen welk Alfabet je wilt gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak een klank in deze taal voorkomt zoveel waarden krijgt een letter naar verhouding als sleutelwaarde.

Aangepaste sleutellijst

Als je aangepaste sleutellijst kiest verschijnt er een tekstveld met daarachter een ander tekstveld.

In het eerste tekstveld zet je de letter, waaraan je sleutelwaarden wilt geven. Standaard begint deze met A. In het tweede tekstveld zet je één of meerdere sleutelwaarden. Met de plus-knop voeg je de letter met de sleutelwaarden toe aan een lijst.

Deze waarden kun je later aanpassen met de pen-knop en verwijderen met de min-knop.

In totaal moeten er 100 sleutelwaarden worden gegeven.

Hoewel je kunt kiezen voor het Alfabet zal het aantal waarden nu afhangen van het aantal sleutelwaarden die je hebt gegeven aan een letter.

Het resultaat

Zodra er 100 sleutelwaarden bekend zijn, zal GC Wizard de versleutelde tekst tonen onder Uitvoer en de gebruikte sleutel weergeven onder Gebruikte sleutel.

Schermafdruk Homofoon coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst, die ontsleuteld moet worden.

Daaronder heb je een keuzemenu met sleuteltypen

Gegenereerd

Als je Gegenereerd kiest, verschijnt er een tekstveld en twee keuzemenu’s.

In het tekstveld kun je de rotatie kiezen. Je kunt hier een waarde typen van 0 tot en met 999999 of je kunt de waarde veranderen met de plus- en minknop. Een rotatie betekent dat de waarde van de positie van de letter in het alfabet wordt verschoven.

De vermenigvuldiger vermenigvuldigt de sleutelwaarden. Je kunt een waarde kiezen in het menu of de waarde veranderen met de plus- en minknop.

Tot slot kun je kiezen welk Alfabet je wilt gebruiken. Afhankelijk hoe vaak een klank in deze taal voorkomt zoveel waarden krijgt een letter naar verhouding als sleutelwaarde.

Bij een Engelstalig alfabet komt de letter A vaak voor en deze letter krijgt daarom 8 sleutelwaarden.

Met de rotatie kun je het begincijfer van het alfabet beïnvloeden. A is de eerste letter van het Engelstalige alfabet. Als je bij Rotatie 0 kiest zal de eerste sleutelwaarde van A de sleutelwaarde 00 krijgen.  Kies je bij Rotatie 1 zal de eerste sleutelwaarde van A 01 zijn.

Als je bij Vermenigvuldiger de waarde 3 kiest zal de waarde vermenigvuldigt worden met dit getal. Als je bij Rotatie 1 hebt gekozen zal de eerste sleutelwaarde van A 03 worden.

Als de waarde hoger wordt dan 99 zal er weer vanaf 00 worden geteld. Als je bij Vermenigvuldiger de waarde 99 en bij Rotatie 1, zal de eerste sleutelwaarde van A 99 worden, maar de tweede waarde 98.

Aangepaste sleutel als tekst

Als je Aangepaste sleutel als tekst kiest verschijnt er een tekstveld en een keuzemenu.

Je kunt hier 100 tweecijferige sleutelwaarden geven van 00 tot en met 99 als tekst typen of plakken.

Tot slot kun je kiezen welk Alfabet je wilt gebruiken. Afhankelijk hoe vaak een klank in deze taal voorkomt zoveel waarden krijgt een letter naar verhouding als sleutelwaarde.

Aangepaste sleutellijst

Als je aangepaste sleutellijst kiest verschijnt er een tekstveld met daarachter een ander tekstveld.

In het eerste tekstveld zet je de letter, waaraan je sleutelwaarden wilt geven. Standaard begint deze met A. In het tweede tekstveld zet je één of meerdere sleutelwaarden. Met de plus-knop voeg je de letter met de sleutelwaarden toe aan een lijst.

Deze waarden kun je later aanpassen met de pen-knop en verwijderen met de min-knop.

In totaal moeten er 100 sleutelwaarden worden gegeven.

Hoewel je kunt kiezen voor het Alfabet zal het aantal waarden nu afhangen van het aantal sleutelwaarden die je hebt gegeven aan een letter.

Het resultaat

Zodra er 100 sleutelwaarden bekend zijn, zal GC Wizard de ontsleutelde  tekst tonen onder Uitvoer en de gebruikte sleutel weergeven onder Gebruikte sleutel

Schermafdruk Homofoon decoderen in GC Wizard