Wat is Kamasutra en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is Kamasutra ontstaan?

Kamasutra is ontstaan als een van de oudste methoden om tekst te versleutelen door elke letter in de oorspronkelijke tekst te vervangen door een andere letter volgens een vast patroon. Deze techniek staat bekend als een monografische monoalfabetische substitutiemethode. De oorsprong van deze methode gaat terug tot ongeveer 400 v.Chr. en werd beschreven in de oude teksten van de Kamasutra.

Wat is Kamasutra?

Kamasutra is een methode om tekst te versleutelen waarbij elke letter wordt vervangen door een andere letter volgens een vast patroon. Deze methode maakt gebruik van identieke alfabetten voor zowel de oorspronkelijke tekst als de versleutelde tekst. De sleutel van de versleuteling wordt bepaald door het herschikken (permuteren) van het alfabet. Vervolgens wordt het alfabet in twee helften verdeeld en onder elkaar geschreven, wat helpt bij het toewijzen van letters aan elkaar, vergelijkbaar met de Atbash-methode.

Lees meer over Kamasutra op Simonsingh.net (en)

De functie Kamasutra

Bovenin het scherm staat een tekstveld. Hier typ of plak je de tekst die je wilt versleutelen of ontsleutelen.

Daaronder staat een schuifknop met A-Z en Aangepast.

A-Z

Als je A-Z gebruikt zal de tekst versleuteld worden met het Engelse alfabet. (A-Z).
Letters uit de eerste helft van het alfabet (A-M) worden versleuteld naar de letters van de tweede helft van het alfabet (N-Z). De A wordt dus N en de N wordt A.

Schermafdruk Kamasutra aangepast in GC Wizard

Aangepast

Als je aangepast gebruikt zal de tekst versleuteld worden met het alfabet dat je hebt opgegeven.

Bijvoorbeeld: ABCNOPDEFQRSGHITUVJKLMWXYZ

Letters uit de eerste helft van het alfabet (A-G) worden versleuteld naar de letters van de tweede helft van het alfabet (H-Z). De A wordt dus H en de H wordt A.

Schermafdruk Kamasutra A-Z in GC Wizard

De versleutelde of ontsleutelde tekst komt onder Uitvoer te staan.