LISTADD

De functie LISTADD voegt een object toe aan een gegeven lijst en geeft de nieuwe lijst.

Het object kan een getal, string of een lijst zijn.

LISTADD(lijst, object) => lijst
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard