LISTCLEAR

De functie LISTCLEAR wist de inhoud van een lijst.

LISTCLEAR(lijst)
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard