LISTFROM

De functie LISTFROM creëert een nieuwe lijst met de opgegeven naam en voegt elementen toe.

LISTFROM(string, object) => lijst