LISTGET

De functie LISTGET haalt het element op positie index uit de opgegeven lijst. Het element kan een getal, string of een lijst zijn

LISTGET(lijst, index) => object
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard