LISTINSERT

De functie LISTINSERT voegt een object toe op positie index in een gegeven lijst en retourneert de nieuwe lijst.

Het object kan een getal, string of lijst zijn.

LISTINSERT(lijst, index, object) => lijst
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard