LISTISEMPTY

De functie LISTISEMPTY controleert of een lijst leeg is of niet en geeft een getal 0 of 1 terug.

LISTISEMPTY(lijst) => 0 of 1
  • 0: de lijst is niet leeg
  • 1: de lijst is leeg
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard